پریماورا Primavera P6

آموزش نرم افزارهای تخصصی فنی و مهندسی

آشنایی کامل با پریماورا Primavera P6

۴ بازديد


نرم افزار پریماورا Primavera P6 چیست؟
نرم افزار پریماورا Primavera، شامل مدیریت پروژه و مدیریت محصول، است که امکان همکاری، کنترل و ادغام با سایر نرم افزار های سازمانی و مدیریت پروژه ای را دارد. نرم افزار پریماورا Primavera P6، جدید ترین نسخه ی منتشر شده از این نرم افزار است. در واقع نرم افزار پریماورا به سازمان ها و شرکت ها کمک می کند تا فعالیت ها و پروژه های خود را سازماندهی و مرتب سازی کنند.

فعالیت های نرم افزار پریماورا Primavera P6 چیست؟

  • مدیریت زمان پروژه
  • مدیریت ریسک پروژه
  • مدیریت هزینه پروژه

سطوح مختلف پروژه در نرم افزار پریماورا Primavera P6

  • اطلاعات بنیادی و کلیدی پروژه (Project Information): این اطلاعات شامل مشخصات پروژه، هزینه ی برآورد شده ی پروژه، قرار داد ها و … می باشد.
  • مکاتبات و ارتباطات پروژه (Communication): این مکاتبات شامل، ثبت و پیگیری صورت جلسات و دستور جلسات، مکالمات تلفنی، نامه ها، دست نویس ها، مدارک و … می شود.