ایجاد بلوك S-functionجهت ارتباط مدل سیمولینک و نرم افزار Carsim

ایجاد بلوك S-functionجهت ارتباط مدل سیمولینک و نرم افزار CarsimReviewed by ایجاد بلوك S-functionجهت ارتباط مدل سیمولینک و نرم افزار Carsim on Feb 15Rating: 5.0ایجاد بلوك S-functionجهت ارتباط مدل سیمولینک و نرم افزار Carsimایجاد بلوك S-functionجهت ارتباط مدل سیمولینک و نرم افزار Carsim

ایجاد بلوك S-functionجهت ارتباط مدل سیمولینک و نرم افزار Carsim


Function blkStruct = slblocks
%SLBLOCKS Defines a block library.
% Library’s name. The name appears in the Library Browser’s
% contents pane.
blkStruct.Name = ‘CarSim S-Function’;
% The function that will be called when the user double-clicks on
% the library’s name. ;
blkStruct.OpenFcn = ‘Solver_SF’;
% blkStruct.MaskDisplay = ”;
% End of blocks

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *