class="no-js">

تست خودروهاي برقی: ب ام و تمام الکتریک ActiveE

تست خودروهاي برقی: ب ام و تمام الکتریک ActiveEReviewed by تست خودروهاي برقی: ب ام و تمام الکتریک ActiveE on May 23Rating: 5.0تست خودروهاي برقی: ب ام و تمام الکتریک ActiveEتست خودروهاي برقی: ب ام و تمام الکتریک ActiveE

تست خودروهاي برقی: ب ام و تمام الکتریک ActiveE


پس از تست تسلاي تمام الکتریک، نیسان تمام الکتریک لیف، تویوتاي هیبرید موازي پریوس، فیسکر کارما هیبریدي سري و شورلت ولت هیبرید سري حالا نوبت تست ب ام و سري ۱تمام الکتریکی بود . که فعلاً به نام ActiveEروانه بازار شده و در واقع از دید کمپانی ب ام و که ابتدا یک سري مینی ماینر الکتریکی را بصورت LEASEیا اجاره روانه بازار کرد این

تست خودروهاي برقی: ب ام و تمام الکتریک ActiveE
تست خودروهاي برقی: ب ام و تمام الکتریک ActiveE

تست دوم قبل از تولید یک ماشین تمام الکتریکی از صفر براي کمپانی ب ام و است.

همانطور که قبلاً نیز بارها گفته ایم آینده متعلق به ماشین هاي تمام الکتریکی است که دیگر مسئله آلودگی را کاملاً از بین ببرند. البته باید در نظر داشت که اگر برقی که براي شارژ این ماشینها استفاده می شود از نیروگاه هاي هیدروالکتریک مانند سد امیرکبیر بیاید می توان گفت که این ماشین ها به هیچ وجه هیچ محیط زیستی را آلوده نکرده اند ولی اگر از نیروگاه گازي رجائی قزوین بیایند می توان گفت که باز آلودگی محیطی وجود دارد ولی بمقدار کمتر و در خارج از شهر و نه در وسط شهري مانند تهران. اگر این برق از نیروگاه اتمی بیاید نیز نیروگاه هاي اتمی نیز مشکل دفع فضولات اتمی را دارند که باز می توانند به محیط زیست صدمه بزنند.

البته سدهاي آب که نیروي هیدروالکتریک را بوجود می آورند خود موردي هستند که در موردشان اتفاق نظر وجود ندارد و خیلی ها آنها را باعث تخریب محیط زیست اطراف، بالا آوردن سطح آب محیط و غیره می دانند که خشک شدن فصلی سی و سه پل اصفهان و خشک شدن تدریجی دریاچه ارومیه را می توان از محصولات جنبی سدها دانست. بنابراین در این دنیا هیچ چیز مجانی وجود ندارد و هر چیز مثبتی حتماً تبعاتی منفی نیز بهمراه خواهد داشت.

کمپانی ب ام و که در حال طراحی و ساخت ب ام و هاي ۳تمام الکتریکی و ۸هیبریدي سري می باشد می خواهد طبیعت این ماشین ها را بهتر درك کند. براي همین ابتدا با ماشین مینی ماینر الکتریکی و اجاره دوساله آنها شروع کرد و بلافاصله پس از اتمام آن برنامه با استفاده از اتاق ب ام و سري ۱تست دیگري را بمدت دو سال شروع کرده که ۱۱۰۰ماشین از این نوع را به افرادي که خواهان آن هستند با ۲۲۵۰دلار پیش پرداخت و اجاره ماهی ۵۰۰دلار اجاره می دهد که در تمام این مدت ماشینها تحت وارانتی ب ام و خواهند بود که بتواند مشکلات آنها را بهتر بررسی کند و محدودیت کیلومتري براي این وارانتی وجود ندارد. از این ۱۱۰۰ماشین ۷۰۰تا سهم بازار امریکا ۲۰۰تا انگلیس و ۲۰۰تا براي چند کشور دیگر می باشد.

در امریکا هم فقط در نقاط مرکزي مانند نیویورك شیکاگو؛ سان فرانسیسکو و سان دیاگو این ماشین ها اجاره داده خواهند شد و می توانید اطمینان داشته باشید که چون ماشین ها با یک شارژ نمی توانند بیش از یکصد مایل یا ۱۶۰کیلومتر را طی کنند هیچوقت سر از ایالت هاي دیگر در نخواهند آورد.

در این تست خریداران MINI Eارجحیت دارند. ب ام و یکبار در سال ۱۹۶۹با تغییر یک ب ام و ۱۶۰۲ اولین تست هاي ماشین هاي الکتریکی را آغاز کرد و در سال ۱۹۹۱نیز مدلی بنام E1ساخت که البته اینها مدل هاي مهندسی و براي تست هاي داخلی بودند. نادر اجاره کننده اولین دستگاه ب ام و الکتریکی در دسیلیکان ولی روز تحویل ماشین مرا همراه خود می برد که از ماشینش مقاله اي تهیه کنم.

وي قبلاً ب ام و ۳۲۸داشته و از آنجا که روزي ۴۰کیلومتر باید بخاطر کارش در هر طرف رانندگی کند و همین مقدار نیز مصارف شخصی دارد می خواهد بجاي خرید بنزین گالنی نزدیک به ۵دلار که حدود لیتري ۲۶۰۰تومان می شود می خواهد از برق ارزان استفاده کرده که شاید بجاي لیتري ۲۶۰۰تومان برایش معادل لیتري ۲۶۰ تومان مصرف برق می شود.

هدف دوم وي از خرید این ماشین اینستکه بتواند از خط مخصوص ماشین هاي الکتریکی و ماشینهاي چند نفره که خیلی خلوت تر از بقیه اتوبان است استفاده نماید که این نیز می تواند مسیر را برایش بخصوص در برگشت به خانه ۱۵دقیقه کمتر نماید.

تست خودروهاي برقی ب ام و تمام الکتریک ActiveE
تست خودروهاي برقی ب ام و تمام الکتریک ActiveE

روي این ماشین ها انواع چسب هاي تبلیغات ب ام و الکتریکی می باشد که در واقع یک مدار برقی را روي تمام ماشین نشان می دهد. نادر تقاضا کرده بود که این نوار چسب ها کنده شده و ماشین را برنگ سفید و تمیز به وي تحویل بدهند. به نمایندگی ب ام و در شهر فریمانت می رویم.

در حالیکه او مشغول تحویل گرفتن ماشین است من از ماشین هاي نوار چسب دار عکس می گیرم. کاپوت جلوي این ماشین مانند مدل M1برجستگی دارد. صندوق جلو، تونل گیربکس، و باك بنزین عقب تمام جاي خود را به باطري ها داده اند که البته در تولیدات آینده که ماشین از صفر براي این منظور طراحی بشود دیگر جاي باك بنزین و تونل گیربکس وجود نخواهد داشت اگرچه فیسکر کارما از این تونل کمال استفاده را کرده است.

ب ام و اکتیو Eالکتریک دو در داراي ۱۶۸قوه اسب می باشد که بد نیست ولی وزن این ماشین بخاطر باتري ها ۱۸۰۰کیلوگرم می باشد که ۳۶۰کیلوگرم از یک مدل i 135بیشتر می باشد و جاي بار چندانی ندارد.
این ماشین از باتري
۱۳۲ KWHلیتیوم ایون بهره می برد که فعلاً بنظر می رسد که بهترین است. بالاخره عملیات تحویل انجام می شود و ماشین تحویل نادر می شود. قرار می شود که او تا خانه رانندگی و باتري را شارژ نماید و من روز بعد ماشین را از او قرض گرفته و یکساعتی آزمایش نمایم.

صندلی عقب این ماشین جاي پاي چندانی ندارد و می شود گفت که این یک ماشین ۲+۲می باشد. پس از رفتن به خانه ماشین به شارژري که قبلاً توسط متخصص در گاراژ خانه وي نصب شده وصل می شود که بتواند شارژ شده و براي ۱۶۰کیلومتر رانندگی آماده بشود. من به نادر می گویم که من در یکساعتی که ماشین را تست می کنم حداقل ۴۰کیلومتر از ۱۶۰کیلومتر را مصرف خواهم کرد و اگر حتی ۴۰کیلومتر هم نروم ولی بخاطر شتاب گیري هاي متعدد و ترمزهاي متعدد مقدار زیادي باتري مصرف خواهم کرد.

تست خودروهاي برقی ب ام و تمام الکتریک ActiveE
تست خودروهاي برقی ب ام و تمام الکتریک ActiveE
تست خودروهاي برقی ب ام و تمام الکتریک ActiveE
تست خودروهاي برقی ب ام و تمام الکتریک ActiveE

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *