class="no-js">

خودروهای چهار چرخ فرمانپذیر ۴WS

خودروهای چهار چرخ فرمانپذیر ۴WSReviewed by خودروهای چهار چرخ فرمانپذیر 4WS on Oct 11Rating: 5.0خودروهای چهار چرخ فرمانپذیر 4WSخودروهای چهار چرخ فرمانپذیر 4WS

خودروهای چهار چرخ فرمانپذیر 4WS

خودروهای چهار چرخ فرمانپذیر ۴WS

عملکرد خودرو در دور زدن می‌تواند با فرمان دادن فعال چرخ‌های عقب مانند چرخ‌های جلو تسهیل شود. فرمان دادن فعال با عمل فرمان دادن مستقیم چرخ‌های عقب اجرائی می‌شود، بر خلاف فرمان غیرفعال که در آن تجهیزاتی در سیستم تعلیق طراحی‌شده‌اند تا تغییرات افزایشی فرمان را برای بهبود عملکرد دور زدن فراهم کنند . چهارچرخ فرمان می‌تواند برای بهبود مانور دهی در سرعت‌های پایین و چرخش در سرعت بالا مورد استفاده قرار بگیرد.

لزوم چهارچرخ فرمان پذیری در خودروها

گردش غربیلک فرمان سبب تغییر راستای چرخ‌های جلو و ایجاد یک نیرو در راستای جانبی در این چرخ‌ها است. سپس چرخ‌های عقب که در راستای حرکت طولی خودرو می‌باشند تغییر جهت می‌دهند . تاخیر در ایجاد نیروهای جانبی در چرخ‌های عقب نسبت به چرخ‌های جلو باعث ایجاد نیروی جانبی در چرخ‌های عقب نسبت به چرخ‌های جلو باعث ایجاد یک تاخیر زمانی از آغاز گردش غربیلک فرمان تا آغاز گردش خودرو می‌باشد .

اگر چرخ‌های عقب هم جهت با چرخ‌های جلو فرمان گیرند نیروی جانبی در چرخ‌های جلو و عقب همزمان ایجادشده و تاخیر پاسخ‌دهی به حداقل ممکن می‌رسد . این عمل در نهایت ما را به طرح بالاتری از عملکرد هدایت و کنترل خودرو سوق می‌دهد .هنگامی که چرخ‌های عقب هم جهت با چرخ‌های جلو فرمان می‌گیرند نیروی جانبی در چرخ‌های عقب هم زمان با چرخ‌های جلو ایجاد می‌گردند .

این عمل تاخیر در حرکت گردشی خودرو را حذف کرده و باعث می‌شود خودرو همزمان با آغاز حرکت چرخشی فرمان توسط راننده ، گردش کند . یکی از مشکلات مهم ۴ws معمولی به صورت کم فرمانی در سرعت‌های بالا نمایان می‌شود که راننده باید عکس‌العمل بیشتری برای چرخاندن فرمان اعمال کند. سیستم چهارچرخ فرمان پذیر در دو حالت یعنی چرخش ناهمسو و چرخش همسو مورد بررسی قرار می‌گیرد .

در طرح‌های جدید فرماندهی به چرخ‌های عقب فعال می‌تواند بر اساس زاویه فرمان چرخ‌های جلو ،گشتاور دست راننده به غربیلک فرمان همراه با سرعت ، شتاب جانبی و سرعت چرخ زنی خودرو در مدول کنترل الکترونیکی پردازش‌شده و به مجموعه جعبه فرمان عقب سیگنال های کنترلی ارسال کند شکل (۱) منحنی تغییرات زاویه‌ای چرخ‌های عقب نسبت به زاویه چرخش چرخ‌های جلو را نشان می‌دهد . در شکل (۲)منحنی نسبت زاویه چرخش چرخ‌های عقب به جلو که از معادله (۲-۲) حاصل‌شده با توجه به سرعت خودرو را نشان می‌دهد . از معادلات زیر  می‌توان رابطه بین زاویه چرخش چرخ‌های جلو و عقب را محاسبه نمود.

منحنی نسبت زاویه چرخش چرخ‌های عقب به جلو
شکل ۲٫ منحنی نسبت زاویه چرخش چرخ‌های عقب به جلو
منحنی تغییرات زاویه‌ای چرخ‌های عقب نسبت به زاویه چرخش چرخ‌های جلو
شکل ۱٫ منحنی تغییرات زاویه‌ای چرخ‌های عقب نسبت به زاویه چرخش چرخ‌های عقب

 

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *