class="no-js">

خودروي برقی یا سلول هیدروژنی؟

خودروي برقی یا سلول هیدروژنی؟Reviewed by خودروي برقی یا سلول هیدروژنی؟ on May 21Rating: 5.0خودروي برقی یا سلول هیدروژنی؟خودروي برقی یا سلول هیدروژنی؟

خودروي برقی یا سلول هیدروژنی؟


کدام آینده را رقم خواهند زد؟

در حال حاضر بهترین ماشین برقی دنیا یعنی تسلا داراي برد رسمی ۴۲۶کیلومتر است ولی اخیراً در یک آزمایش، هیونداي توسان مجهز به سلول هیدروژنی توانست با یک باك ۶۹۶کیلومتر را طی کند. حالا ماشین برقی بهتر است یا هیدروژنی؟

اولاً نام سلول هیدروژنی به قول مخترع آن نام خوبی براي این نوع تکنولوژي نیست و به قول مخترعش اگر امروز قرار بود دوباره این تکنولوژي را نام گذاري کنند آن را باتري هیدروژنی می نامید. چرا؟

چیزي که یک ماشین برقی یا یک ماشین سلول هیدروژنی را به حرکت درمی آورد الکتروموتور است. پس نیروي محرکه هر دو الکتروموتور است. سئوال اینستکه چه چیزي این الکتروموتورها را به حرکت درمیآورد؟

در ماشین برقی باتري لیتیومی این کار را می کند و در ماشین هیدروژنی یک مخزن هیدروژن وجود دارد که با گذشتن از یک کاتالیست مخصوص و جذب اکسیژن هوا از یک سو الکتریسیته تولید میکند که الکتروموتور ماشین را به حرکت درمی آورد و از سوي دیگر آب تولید می کند یعنی از اگزوز این ماشین آب خارج می شود. پس هر دو ماشین برقی هستند ولی یکی از باتري استفاده می کند و دیگري با هیدروژن برق می سازد.

خودروي برقی یا سلول هیدروژنی؟
خودروي برقی یا سلول هیدروژنی؟

اشکال آنها چیست و چه چیزي یکی را ممکن است از دیگري بهتر سازد؟

  1. شما ماشین برقی را می توانید در خانه اتان شارژ کنید البته در صورتیکه خانه حیاط دار یا گاراژدار باشد یا آپارتمان شما در گاراژ پریز داشته باشد. ماشین هیدروژنی را نمی توانید در خانه شارژ کنید و باید به پمپ سوخت بروید.
  2. ماشین برقی در صورت تمام شدن شارژ از هر کابل برقی می تواند شارژ شود درصورتیکه ماشین هیدروژنی باید به پمپ مراجعه نماید و همان اشکالات ماشین هاي گازسوز را از نظر وجود یا عدم وجود پمپ هاي هیدروژنی خواهید داشت.
  3. ایجاد پمپ هاي شارژ برق ارزان تر از شارژ هیدروژنی است و ایجاد شبکه براي ماشین هاي برقی ارزان تر از پمپ هاي هیدروژنی است ولی در عوض در بهترین حالت هر ماشین باتري اي باید نیم ساعت یا بیشتر را جلوي پمپ برق بگذراند تا بتواند شارژ بشود در حالیکه در پمپ هیدروژنی ۵دقیقه بیشتر لازم نیست پس nهرجایگاه پمپ هیدروژن داراي اثربخشی ۶-۱۰جایگاه شارژ برق است.
  4. هیچکدام این دو سوخت نمی توانند ادعا کنند که سوخت هاي کاملاً تمیز و بی آلاینده هستند اگرچه در محل مصرف هردو تمیزند ولی در جائیکه برق براي باتري ماشین باتري اي تولید می شود و یا هیدروژن تهیه می شود بسته به روش تهیه می تواند آلایندگی وجود داشته باشد.
  5. در کشور ما که مشکل پمپ گاز هیچگاه حل نشد شانس اینکه مشکل پمپ هیدروژن حل بشود کم است. ماشین هاي باتري اي وابستگی اشان به دولت کمتر از ماشین هیدروژنی است.
  6. اخیراً شرکت هایی که با پول اشتراك سالیانه خدمات تعمیر، شارژ باتري، پنچرگیري و رساندن بنزین براي ماشین هاي بنزین تمام کرده را انجام می دهند مجهز به شارژرهاي قوي برقی نیز شده اند که در صورت تمام شدن باتري بتوانند کمک این نوع مشتري نیز بروند. آیا چنین سرویسی براي ماشین هاي هیدروژنی نیز دایر خواهد شد؟

بهرحال فعلاً تسلا و نیسان پرچمدار ماشین هاي الکتریکی در دنیا هستند و تویوتا که خود پرچمدار ماشین هیبریدي بود براي عقب نماندن از قافله به همراهی هیونداي روي ماشین هاي هیدروژنی خیلی تأکید می کنند. چه کسی می تواند حدس بزند که در سال ۲۰۲۵کدام توانسته استاندارد جهانی بشود و آن یکی را پس بزند.

شرکت هاي بزرگ مانند آدم ها داراي غرور هستند. تویوتا دوست ندارد که راه تسلا و نیسان را دنبال کند و بالعکس. پس هریک روي روش خود پافشاري خواهند کرد تا بالاخره برنده نهایی تعیین شود. شاید هم جهان تصمیم بگیرد که ایرادي به وجود هر دو سیستم نیست. همانطور که ماشین هاي دیزلی و بنزینی بیش از یکصد سال است که همزیستی مسالمت آمیز دارند ماشین هاي باتري اي و هیدروژنی نیز می توانند در کنار یکدیگر وجود داشته باشند.


 

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *