class="no-js">

چگونه طراح خودرو شویم و از کجا آغاز کنیم؟


این سؤالی است که ذهن نوجوانان و جوانان زیادی را به خود مشغول کرده و علاقه مندان زیادی از من و دیگر طراحان می پرسند که همیشه ساعت های زیادی را برای توضیح دادن در این مورد می طلبد. امیدوارم فیلم های آموزشی  پیش رو و مطالب بعدی در شماره های آینده کمکی هرچند کوچک برای این دسته علاقه مندان به رشته طراحی خودرو باشد. با لرن مکانیک همراه باشید …


طراحی خودرو با مداد