مزایاي خودروهاي برقی

مزایاي خودروهاي برقیReviewed by مزایاي خودروهاي برقی on May 12Rating: 5.0مزایاي خودروهاي برقیمزایاي خودروهاي برقی

مزایاي خودروهاي برقی

لرن مکانیک ، مرجع آموزش مهندسی مکانیک


مزایاي خودروهاي برقی
مزایاي خودروهاي برقی

۱- مصرف و قیمت برق ماشین هاي برقی فقط می تواند با مصرف و قیمت بنزین در همان کشور مقایسه بشود. اگر قرار باشد که در کشوري قیمت سوخت خیلی پایین و برق خیلی بالا باشد طبعاً مخارج سوخت ماشین بنزینی کمتر از برقی خواهد بود ولی عموماً اینطور نیست و با مقایسه قیمت سوخت در مقابل الکتریسیته در تهران و کالیفرنیا به قیمت سوختی برابر ده درصد براي ماشین هاي الکتریکی می رسیم.

-۲مخارج نگهداري بسیار کم ناشی از عدم تعویض روغن، عدم تعویض هیچ نوع فیلتر، عدم تعویض شمع و حتی مصرف ترمز کمتر در ماشین هاي برقی مجهز به .Regenerative Brake

-۳برجسته ترین خصوصیت ماشین هاي الکتریکی اینستکه آنها مانند ماشین هاي بنزینی خیلی گران عمل می کنند یعنی نه صدا دارند، نه بوي بنزین و دود و نه لرزش. پس یک ماشین الکتریکی ارزان از رولزرویس ساکت تر، بی لرزش تر و بی بوتر است.

-۴تمام ماشین هاي بنزینی در سنی دچار روغن ریزي می شوند. اما ماشین هاي الکتریکی روغن ریزي ندارند و کف گاراژ یا حیاط را کثیف نمی کنند، جاده ها را با روغن ریزي لیز نمی کنند تعویض روغن لازم ندارند و منابع آب هاي زیرزمینی را آلوده نمی سازند.

-۵ماشین هاي الکتریکی هیچ نوع دودي را متصاعد نمی کنند و شهري که همه ماشین هاي آن الکتریکی باشند شهري با هواي پاکیزه خواهد بود.

-۶حالا شما می توانید در نزدیک بزرگراه ها و چهارراه ها زندگی کنید و قیمت زمین در جنب شاهراه ها ارزان تر نخواهد بود زیرا نه صدایی می آید و نه دودي.

-۷در ماشین بنزینی برد ماشین شما زیاد ولی محدود است. در ماشین برقی این برد در حال حاضر کم ولی در آینده نامحدود است. یک باتري که ۵سال دیگر اختراع بشود می تواند برد ماشین شما را افزایش دهد مثل اینکه باك بنزین بزرگتر گذاشته اید.

۸- بتازگی ماشین هاي گرانقیمت داراي سیستم Stop & Startشده اند که سر چهارراه ماشین خاموش می شود. سال ها طول می کشد که این تکنولوژي در همه ماشین ها استفاده شود. ماشین هاي برقی از حالا همه این تکنولوژي را دارند یعنی وقتی ایستاده اند موتور آنها خاموش می باشد.

-۹قدرت ماشین هاي برقی در دور پایین به همان خوبی دور بالا است هنگامیکه سر چهاراه به دوچرخه برقی ام گاز می دهم شتاب اعجاب انگیزي دارد.

-۱۰در ماشین بنزینی یک حداقل دور ۵۰۰تا ۸۰۰دور در دقیقه براي خنثی کردن اصطکاك موجود لازم است و کمتر از آن موتور خاموش می شود. در موتور برقی بعلت اصطکاك پایین حداقل دور می تواند حتی ۱۰۰دور در دقیقه باشد.

-۱۱ماشین برقی تمیز است و شارژ کردن آن مانند بنزین زدن دست هاي شما را آلوده نمی کند و اشکالات ریختن بنزین به زمین و آلوده کردن آب هاي زیرزمینی نیز وجود ندارد.

-۱۲اکثر ماشین هاي الکتریکی یک دنده هستند زیرا گشتاور بالا باعث می شود که موتور هم در دور پایین و هم بالا بسیار مؤثر کار کند. پس پول اضافه براي اتوماتیک بودن نیز نمی دهید.

-۱۳شما با خود وزن اضافه اگزوز، میل گاردان و تانک سوخت را حمل نمی کنید.

-۱۴تعمیر موتور لازم ندارید.

-۱۵ترمزهاي Regenerative Brakesهم باتري هاي شما را تا میزان ۵تا ۱۰درصد شارژ می کنند و هم به ماشین حالت ترمز می دهند بنابراین پا را که از روي گاز برمی دارید مثل اینستکه ترمز گرفته اید بنابراین از ترمز ماشین کمتر استفاده می کنید.

-۱۶احتیاج به معاینه فنی ماشین تقریباً از بین می رود.

-۱۷در اکثر کشورها شما با ماشین الکتریکی می توانید به هرکجا که می خواهید بدون محدودیت بروید، از طرح ترافیک تهران تا قلب شهر لندن یا خط مخصوص اتوبان هاي کالیفرنیا.

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *