Learnnica.ir


لرنیکا ،مقالات علمی کنفرانس و ژورنال جستجوی مقالات فارسی

بیش از 4000 مقاله فارسی و انگلیسی

 

مقالات بروز شده


نحوه استفاده اقتصادی از گیاهان دارویی در تغذیه دام و طیور

نویسندگان : 1- سیداکبر شیری، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی چکیده : چکیده برای پاسخ به نیازهای روزافزون جمعیت به پروتئین حیوانی، صنعت دام و طی...