نشریه-علمی-پژوهشی-مهندسی-مکانیک
  مقالات علمی - پژوهشی

 1. طراحی و ارائه الگوریتم انتخاب سیستم تهویه مطبوع بهینه ساختمان
 2. محل انتشار: نشریه علمی پژوهشی مهندسی مکانیک
  نویسندگان: علیرضا خدایاری 1 علی غفاری 2 مجید عمیدپور 3 نسیم مهرفرزام 3
  زبان مقاله: فارسی
  تعداد صفحات: 20صفحه
  سال انتشار : 1397
  پنجمین-کنفرانس-بین-المللی
  مقالات کنفرانسی

 3. بررسی تاثیر فناوری مصالح بومی؛رمزینه تعامل بین محیط طبیعی و مصنوع(نمونه موردی : گیاه بامبو)
 4. محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی علوم مهندسی پاریس 2016
  نویسندگان: محمد قربانی
  زبان مقاله: فارسی
  تعداد صفحات: 14
  سال انتشار : 1395
  پنجمین-کنفرانس-بین-المللی
  مقالات کنفرانسی

 5. نقش خوشه هاي تعاوني در اقتصاد تعاون
 6. محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی علوم مهندسی پاریس 2016
  نویسندگان: مريم ميوه چي ، سيدجمالفرجا..حسيني
  زبان مقاله: فارسی
  تعداد صفحات: 11 صفحه
  سال انتشار : 1395
  فصلنامه-علمی-پژوهشی-روان-شناسی-کاربردی
  مقالات علمی - پژوهشی

 7. بررسی تأثیر هوش معنوی و قدردانی بر رفتار شهروندی سازمانی و رفتار ضد تولید؛ نقش میانجی‌گر تعهد سازمانی و اشتیاق شغلی در کارکنان دانشگاه شهید چمران اهواز
 8. محل انتشار: نشریه دانش و پژوهش در روان شاسی کاربردی
  نویسندگان: مهدی پیام1؛ کیومرث بشلیده  2؛ اسماعیل هاشمی3؛ عبدالزهرا نعامی2
  زبان مقاله: فارسی
  تعداد صفحات: 12 صفحه
  سال انتشار : 1398
  نشریه-علمی-پژوهشی-مهندسی-مکانیک
  مقالات علمی پژو هشی

 9. طراحی برای قابلیت اطمینان: بهینه‌سازی سازه‌های بحرانی با استفاده از تحلیل فاصله بی‌نظمی
 10. محل انتشار: نشریه علمی پژوهشی مهندسی مکانیک
  نویسندگان: مهدی باجلان ، پرویز محمدزاده ، مهدی فکور
  زبان مقاله: فارسی
  تعداد صفحات: 20 صفحه
  سال انتشار : 1397
  نشریه-علمی-پژوهشی-مهندسی-مکانیک
  مقالات علمی - پژوهشی

 11. ساخت وتحلیل داربست ساخته شده به وسیله الگوی خرپای سه بعدی و روش پرینت سه بعدی
 12. محل انتشار: نشریه علمی پژوهشی مهندسی مکانیک
  نویسندگان: مسعود شیرزاد1؛ علیرضا فتحی  2؛ سید محمود ربیعی1
  زبان مقاله: فارسی
  تعداد صفحات: 23 صفحه
  سال انتشار : 1397
  نشریه-علمی-پژوهشی-مهندسی-مکانیک
  مقالات علمی - پژوهشی

 13. کنترل هوشمند تیرتیموشنکو با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی چندهدفه ازدحام ذرات و کنترلرPID مطابق با نگرش جایابی بهینه وصله‌های محرک پیزوالکتریک
 14. محل انتشار: نشریه علمی پژوهشی مهندسی مکانیک
  نویسندگان: مجتبی حسنلو  ؛ احمد باقری
  زبان مقاله: فارسی
  تعداد صفحات: 23 صفحه
  سال انتشار : 1397
  نشریه-علمی-پژوهشی-مهندسی-مکانیک
  مقالات علمی - پژوهشی

 15. حل دقیق سرعت و فشار سیال لزج ناشی از اثر سینماتیکی موج حرکتی مرزی دوبعدی
 16. محل انتشار: نشریه علمی پژوهشی مهندسی مکانیک
  نویسندگان: محمداحسان خدائی میدانشاه1؛ خسرو نادران طحان  1؛ مجتبی دهقان منشادی2؛ امین یاقوتیان1
  زبان مقاله: فارسی
  تعداد صفحات: 23 صفحه
  سال انتشار : 1397
  نشریه-علمی-پژوهشی-مهندسی-مکانیک
  مقالات علمی - پژوهشی

 17. بررسی عددی کنترل جدایش جریان در یک زنجیره کمپرسور محوری با استفاده از محرک پلاسما
 18. محل انتشار: نشریه علمی پژوهشی مهندسی مکانیک
  نویسندگان: امین کدیور1؛ نیما امانی فرد2؛ حامد محدث دیلمی  3
  زبان مقاله: فارسی
  تعداد صفحات: 20صفحه
  سال انتشار : 1397
  نشریه-علمی-پژوهشی-مهندسی-مکانیک
  مقالات علمی - پژوهشی

 19. پتانسیل سنجی استفاده از ترکیب دو نوع آب شیرین کن حرارتی و غشایی در تبدیل نیروگاه گازی به سامانه‌ تولید همزمان آب و توان
 20. محل انتشار: نشریه علمی پژوهشی مهندسی مکانیک
  نویسندگان: مجید امیرعلی پور1؛ رامین کوهی کمالی  2
  زبان مقاله: فارسی
  تعداد صفحات: 20صفحه
  سال انتشار : 1397

  اخبار کنفرانس ها و همایش ها

  نوشتن مقاله علمی پژوهشی در سه سوت !!!!

  نوشتن مقاله علمی پژوهشی در سه سوت !!!!

  مقاله نویسی

  مقاله نویسی از صفر تا صد

  آموزش روش نگارش مقاله علمی پژوهشی

  چگونه یک مقاله علمی پژوهشی بنویسیم؟

  JR_JAEHR

  فراخوان مجله پیشرفت در تحقیقات بهداشت محیط

  NCGT01_poster

  اولین همایش ملی فناوری سبز و پژوهش های کاربردی” با کاربرد علم شیمی و مهندسی مواد،عمران و ورزش برای تولید و بازیافت مواد

0