توضیحات کامل پایگاه الزویر Elsevier + آموزش دانلود رایگان از الزیور

توضیحات کامل پایگاه الزویر Elsevier + آموزش دانلود رایگان از الزیورReviewed by توضیحات کامل پایگاه الزویر Elsevier + آموزش دانلود رایگان از الزیور on Aug 29Rating: 5.0توضیحات کامل پایگاه الزویر Elsevier + آموزش دانلود رایگان از الزیورتوضیحات کامل پایگاه الزویر Elsevier + آموزش دانلود رایگان از الزیور

لرنیکا ،مقالات علمی کنفرانس و ژورنال جستجوی مقالات فارسی

 

 

توصیف

 

 

 

وضعیت

 

 

 

 

Pre-submission statuses

 

 

 

 

هنگامی که یک نویسنده برای مقاله سابمیت شده دعوت می شود

 

 

 

Invited Author

 

 

 

 

نویسنده یک سابمیت مقاله را آغاز کرده یا به یک دعوت موافقت کرده است، اما روند را تکمیل نکرده است. قبل از اینکه نویسنده فرآیند ارسال اولیه را تکمیل کند، مقاله نمیتواند در نمایشگرهای Editor یافت شود، تنها پشتیبانی میتواند این را ببیند.

 

 

 

Incomplete Submission

 

 

 

 

Pre-review statuses

 

 

 

 

مقاله ارسال شده است، اما هنوز ویرایشگر مشخص نشده است.

 

 

 

With Journal

 

 

 

 

هنوز ویراشگری برای بررسی مقاله ارسال شده دعوت نشده است.

 

 

 

No Editor Invited

 

 

 

 

این وضعیت نشان دهنده دعوت از یک ویرایشگر است.

 

 

 

Editor Invited

 

 

 

 

برای مقاله یک یا چند ویراشگر اختصاص داده شده است. اما هیچ داوری هنوز دعوت نشده است.

 

 

 

With Editor

 

 

 

 

Review statuses

 

 

 

 

حداقل یک داور دعوت شده است، اما هیچ کدام موافقت نکرده اند.

 

 

 

Reviewer Invited

 

 

 

 

حداقل یک داور موافقت کرده است تا بررسی کند اما هنوز تعداد مورد نیاز داورها کامل نشده است.

 

 

 

Under Review

 

 

 

 

تعداد مورد نیاز داور کامل شده است. اما اگر نیاز به تعداد بیشتری باشد وضعیت به حالت Under Review تغییر میکند.

 

 

 

Ready for Decision

 

 

 

 

Decision statuses

 

 

 

 

یک ویرایشگر یک تصمیمی اتخاذ کرده است اما تصمیم گرفته است تا بعدا ذخیره و از سر گرفته شود.

 

 

 

Decision in Progress

 

 

 

 

حداقل یک ویرایشگر تصمیم گرفته است اما نامه ای هنوز ارسال نشده است.

 

 

 

Decision Pending

 

 

 

 

Copy Editing statuses

 

 

 

 

مقاله به copyeditor فرستاده شده و هنگامی که copyeditor تکمیل کار را انجام دهد، به حالت قبلی بازمیگردد.

 

 

 

In Copy Editing

 

 

 

 

Revision and Resubmission statuses

 

 

 

 

مقاله به نویسنده بازگرداننده شده است. اما نویسنده هنوز به درخواست برای ارسال مجدد پاسخ نداده است.

 

 

 

Resubmission Requested

 

 

 

 

نویسنده با ارسال مجدد موافقت کرده است اما هنوز فرایند ارسال مجدد را کامل نکرده است.

 

 

 

Under Resubmission

 

 

 

 

تصمیم اصلاحیه گرفته شده است، اما نویسنده هنوز به درخواست تجدیدنظر پاسخ نداده است.

 

 

 

Revision Requested

 

 

 

 

نویسنده با درخواست اصلاحیه موافقت کرده است ولی هنوز فرایند اصلاحیه کامل نشده است.

 

 

 

Under Revision

 

 

 

 

Article Transfer statuses

 

 

 

 

نویسنده هنوز به پیشنهاد انتقال پاسخ نداده است.

 

 

 

Transfer Suggested

 

 

 

 

مقاله به یک ژورنال دیگر انتقال داده شد.

 

 

 

Transferred

 

 

 

 

نویسنده انتقال را رد کرد یا پیشنهاد منقضی شده است.

 

 

 

Not Transferred

 

 

 

 

مقاله به مجله دیگری منتقل شده است، اما نویسنده هنوز روند تکمیلی این مجله را تکمیل نکرده است.

 

 

 

Transferred Draft Revisions

 

 

 

 

Acceptance statuses

 

 

 

 

تصمیم به پذیرش گرفته شده است، اما مقاله به وضعیت بعدی ارسال نشده است.

 

 

 

Accepted

 

 

 

 

مقاله آماده چاپ شده است.

 

 

 

Sent to Production

 

 

 

 

یک اشباه در چاپ مقاله پیش آماده است.

 

 

 

Transmittal Failed

 

 

 

 

Rejected and Withdrawn statuses

 

 

 

 

مقاله رد شده است و به نویسنده ارسال شده است.

 

 

 

Rejected

 

 

 

 

The submission has been withdrawn

 

 

 

Withdrawn

 

 

 

 

نویسنده درخواست ارسال مجدد را رد کرده است.

 

 

 

Declined to Resubmit

 

 

 

 

نویسنده درخواست تجدید نظر را رد کرده است.

 

 

 

Declined to Revise

 

 

 

 

ارسال توسط نویسنده یا سردبیر حذف شد.

 

 

 

Removed

 

 

 

 

وظیفه نویسنده منقضی شد و مقاله به طور خودکار حذف شد.

 

 

 

Expired

 

 

 

لرنیکا ،مقالات علمی کنفرانس و ژورنال جستجوی مقالات فارسی