تحلیل تنش به روش المان محدود یک شاتون موتور احتراق داخلی به کمک ترمودینامیک زمان محدودReviewed by سعید کمرخانی on Nov 20Rating:
تحلیل تنش به روش المان محدود یک شاتون موتور احتراق داخلی به کمک ترمودینامیک زمان محدود
تحلیل تنش به روش المان محدود یک شاتون موتور احتراق داخلی به کمک ترمودینامیک زمان محدود

در این پایان نامه تحلیل تنش به روش المان محدود بر روی شاتون موتور ملی به کمک ترمودینامیک زمان محدود مورد بررسي قرار گرفته است. در ابتدا پیستون در نرم افزار سالید ورک مدل سازی شده است، سپس فایل خروجي از سالید ورک در فرمت پاراسالید ذخیره و در نرم افزار انسیس وارد گردیده است و تحلیل های مکانیکي، حرارتي و ترمومکانیکي برروی آن انجام گرفته است.

در ابتدا تنش فون مایزز در تحلیل های مکانیکي، حرارتي و ترمومکانیکي در حالت ماکزیمم فشار وارد بر شاتون صورت پذیرفته است و با تحلیل های دیگر محققان صحت سنجي شده است.