خودروهای پیش فروش ۹۰ هزار دستگاهی از کجا تامین شد؟