فورد موستانگ شلبی GT350 با تیونینگ فت‌هاوس معرفی شد