آموزش نرم افزار Autocad

مشاهده اشیاء سه بعدی با نمای ایزومتریک در اتوکد

مشاهده اشیاء سه بعدی با نمای ایزومتریک در اتوکد
مشاهده اشیاء سه بعدی با نمای ایزومتریک در اتوکد :بدون یادگیری، نحوه مشاهده مدل خود از زوایای مختلف نمی توانید در ترسیم سه بعدی در اتوکد موفق شوید. در این آموزش با نماهای...
بیشتر بخوانید

آموزش طراحی آچار به صورت سه بعدی در نرم افزار اتوکد

آموزش طراحی آچار به صورت سه بعدی در نرم افزار اتوکد
آموزش طراحی آچار به صورت سه بعدی در نرم افزار اتوکد آموزش نرم افزار اتوکد : این ویدیو نحوی مدل کردن آچار با نرم افزار اتوکد به صورت ۳بعدی را به شما آموزش می دهد،  
بیشتر بخوانید

آموزش پرینت گرفتن از ترسیم در نرم افزار اتوکد

آموزش پرینت گرفتن از ترسیم در نرم افزار اتوکد
آموزش پرینت گرفتن از ترسیم در نرم افزار اتوکد آموزش نرم افزار اتوکد :  در این جلسه سری  آموزش های لرن مکانیک به آموزش پرینت گرفتن نقشه در محیط نرم افزار اتوکد می پردازیم.
بیشتر بخوانید