جزوات درسی

جزوه هیدرولیک دکتر جاهدی مدرس سازمان فنی و حرفه ای کشور

جزوه هیدرولیک دکتر جاهدی مدرس سازمان فنی و حرفه ای کشور
منتخبی از جزوه هیدرولیک دکتر جاهدی خصوصیات سیال هیدرولیک وزن مخصوص  : نسبت مقدار مشخصی از حجم یک سیال در دمای ثابت و معینی به وزن همان مقدار آب را وزن مخصوص (چگالی ) آن م...
بیشتر بخوانید

جزوه برنامه ریزی تولید دانشگاه تبریز – حسن رضازاده

جزوه برنامه ریزی تولید دانشگاه تبریز – حسن رضازاده
جزوه برنامه ریزی تولید دانشگاه تبریز – حسن رضازاده : یکی از موضوعات اساسی در فعالیت های روزمره صنایع تولیدی استفاده برنامه ریزی تولید است. برنامه ریزی نقش بسیار مهمی در ب...
بیشتر بخوانید