دانستنی های خودرو

خودروي برقی یا سلول هیدروژنی؟

خودروي برقی یا سلول هیدروژنی؟
خودروي برقی یا سلول هیدروژنی؟ کدام آینده را رقم خواهند زد؟ در حال حاضر بهترین ماشین برقی دنیا یعنی تسلا داراي برد رسمی ۴۲۶کیلومتر است ولی اخیراً در یک آزمایش، هیونداي توس...
بیشتر بخوانید