تهیه نقشه های مهندسی و اجرایی در نرم افزار سالیدورکز

بدون امتیاز 0 رای
120,000 تومان

در این مجموعه آموزشی با چگونگی ایجاد نقشه دو بعدی از قطعات یا مجموعه مونتاژی آشنا می شوید. بعد از ایجاد قطعه با مجموعه مونتاژی مورد نظر خود، باید در محیط کاری Drawing از تک تک قطعات و همچنین مجموعه مونتاژی نقشه تهیه کنیم.

0
120,000 تومان